Gym-/zwemdagen

Gymles

De gymlessen worden verzorgd door gymleerkrachten van Vlaardingen In.Beweging. Tijdens de gymles dragende kinderen van groep 3 t/m 8 specialegymkleding. Zo zijn gymschoenen in de
gymzalen verplicht, deze mogen niet op straat zijn gebruikt. Als uw kind niet mag gymmen, wilt u dan een briefje meegeven of bellen? De groepen 1/2 krijgen 1 keer per week Nijntje beweegt les in de speelzaal op school.

De groepen 3 t/m 8 hebben gymlessen
op woensdag in de gymzaal aan de
Thorbeckestraat.
09.30 – 10.30 uur groep 3
10.30 – 11.30 uur groep 4/5
12.00 – 13.00 uur groep 5/6
13.00 – 14.00 uur groep 7/8; de kinderen
gaan vanaf de gymzaal zelfstandig naar
huis.

Schoolzwemmen

Dit jaar gaan de kinderen van groep 3 gaan naar het zwembad De Kulk voor het schoolzwemmen. Het zwemmen is op vrijdag van 13.00-14.00 uur en vindt de eerste helft van het schooljaar plaats.
Dit schoolzwemmen wordt vanuit de Gemeente Vlaardingen georganiseerd.De zwemlessen worden verzorgd door medewerkers van het zwembad.De leerkracht loopt met de kinderen naar het zwembad.Het is aan te raden de kinderen makkelijke kleding aan te geven en ‘sieraden’ thuis te laten.Voor de leerlingen die nog geen A-diploma hebben wordt is een lesprogramma opgesteld.Voor het behalen van de A-diploma zijn er gemiddeld 60 contactmomenten nodig. Dit is afhankelijk van de leerling, de frequentie en de continuïteit. In 20 contactmomenten wordt
de leerling net als bij de reguliere lessen meegenomen in het leren zwemmen.Uiteraard is 20 contactmomenten niet afdoende voor het behalen van een A-diploma.Zwembad De Kulk zal een lespakket samenstellen wat opvolgend aan de schoolzwemlessen kan worden gevolgd tegen een gereduceerde prijs