GROEPEN

Voor schooljaar 2021-2022 hebben we gekozen om de groepen klein te houden in de onderbouw.
Dit betekent dat we starten met 2 kleutergroepen en 1 groep 3. In de middenbouw starten we met een combinatiegroep 4/5 en in de bovenbouw een combinatiegroep 5/6 en 7/8.
De informatie over de groepen communiceren wij met de ouders via de schoolapp.