Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs

IKC Erasmus is aangesloten bij Wijzer in Opvang & Onderwijs. Deze stichting is de overkoepelende organisatie voor alle openbare basisscholen, het Openbaar Speciaal (basis) Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Vlaardingen en Maassluis.

Onze openbare identiteit

Ons openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, groot of klein, dik of dun, gelovig of niet, slim of minder slim. In onze veilige en stimulerende omgeving groeit uw kind op tot een tolerante, zelfbewuste persoonlijkheid. Binnen de stichting bieden wij een breed aanbod aan onderwijssoorten. Elk Integraal Kindcentrum en Wijzerschool heeft een eigen profiel met bijbehorende kenmerken. Zo bieden wij ieder kind van elk niveau een plek waar het zich thuis zal voelen, ook die kinderen die net even wat meer aandacht en zorg nodig hebben.

Strategisch beleidsplan 2016-2019 Wijzer in Opvang & Onderwijs

Ons strategisch beleid 2016-2019 richt zich op de essentie van vier heldere hoofdlijnen te weten:

  1. Partnerschap met ouders
  2. Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen
  3. Eigentijds onderwijs en talentontwikkeling
  4. Veilige omgeving

Aan de hand hiervan zetten de professionals van Wijzer in Opvang  & Onderwijs zich ook de komende jaren weer volledig in voor de beste ontwikkelingskansen voor kinderen, samen met ouders, partners en de kinderen zelf. In die samenwerking ligt de kracht van onze organisatie, de titel van het strategisch beleid 2016-2019 is dan ook ‘Samen verder’.

Daarnaast blijft er aandacht voor de speerpunten vanuit het strategisch beleidsplan 2012-2015: onze openbare identiteit, ons innovatief vermogen, onze gastvrijheid en vooral onze onderwijskwaliteit. Iedere leerling verdient goed onderwijs.

De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaand uit:

Juliët van der Lugt, voorzitter van het College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het algemene stichtingsbeleid. Het schoolbeleid van elke individuele school en de dagelijkse gang van zaken op die school is de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur.

Wijzer in Opvang & Onderwijs

Burgemeester van Lierplein 77

3134 ZB Vlaardingen

Telefoon: 010-591 05 81

E-mail: info@wijzer.nu

Internet: www.wijzer.nu

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert de beslissingen die het College van Bestuur maakt. Deze personen zitten in de Raad van Toezicht:

  • Arina Kruithof, voorzitter
  • Karen Hauber, vice voorzitter
  • Remco Bouter, lid
  • Jacob Boskma, lid
  • Niko Persoon, lid

Wijzer werkt met het Raad van Toezichtmodel.

Dat betekent dat het College van Bestuur de eindverantwoordelijke is voor beslissingen binnen de organisatie.

En dat de Raad van Toezicht deze controleert.