De opvang (peuterspeelzaal,

Peuteropvang

De peuteropvang van IKC Erasmus is gevestigd in onze school aan de Huijgensstraat 64. We hebben hier ook de beschikking over een inpandig speellokaal en een apart, uitdagend speelplein voor de peuters en kleuters. De openingstijden van de peuteropvang zijn van 8:30 uur tot 12:30 uur. We bieden de peuteropvang aan in koppeldagen; maandagochtend en donderdagochtend of dinsdagochtend en vrijdagochtend.
Heeft u voor uw kind een VVE-indicatie, dan kan hij of zij 4 dagdelen per week komen.

Heeft u interesse in de peuterspeelzaal?

U bent van harte welkom voor een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met Liset Dagelet, waarnemend directeur IKC Erasmus. U kunt haar bereiken via 010-4349968 of door te mailen naar info@ikcerasmus.nl.

Voor- en naschoolse opvang
De voorschoolse opvang wordt momenteel aangeboden op Kindcentrum De Groene Draad en de naschoolse opvang op IKC De Wereldwijzer. De kinderen worden met een busje naar van de buitenschoolse opvang naar school gebracht en andersom. Wilt u uw kind aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang, maar dan wel het liefst op IKC Erasmus? Meldt u dan uw kind zeker aan voor buitenschoolse opvang op IKC Erasmus, want bij voldoende aanmeldingen kunnen we de voor- en naschoolse opvang weer aanbieden op de Huijgensstraat.

Vakantieopvang
Wijzer in Opvang & Onderwijs verzorgt ook vakantieopvang. Deze opvang wordt aangeboden op Kindcentrum De Groene Draad aan de van Hogendorplaan in Vlaardingen Ambacht.
Uw kind is ook van harte welkom bij de vakantieopvang in de schoolvakanties, wanneer u normaliter geen gebruik maakt van buitenschoolse opvang. U kunt hiervoor contact opnemen met de collega’s van afdeling Plaatsing via plaatsing@wijzer.nu

Samenwerking in het IKC
In het IKC wordt samengewerkt door de opvang met school. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten overleggen regelmatig met elkaar. Ze stemmen de thema’s op elkaar af, maar ze kunnen ook gemakkelijk overleggen over een kind.

De belangrijkste doelstelling van het IKC is de doorgaande leerlijn van 2 tot 13 jaar op alle gebieden en het vroegtijdig opsporen van eventuele problemen en voorsprongen. Om hiervoor snel een oplossing te kunnen bieden, werkt het IKC samen met diverse professionals.