Home

Gezien, gehoord, betrokken

Goede opvang en onderwijs onder één dak, in een veilige sfeer. Dat is wat IKC Erasmus in Vlaardingen kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar biedt.

Lees verder 

3 lezende kinderen - Beeld homepage - IKC Erasmus (Vlaardingen)

Ieder kind de ruimte voor zijn ontwikkeling

Ons team is hecht en werkt fijn samen. We hebben korte lijnen en zorgen voor een goede zorgstructuur. Extra hulp in of buiten de klas stemmen we met jullie als ouders en andere professionals af. Wij helpen jouw kind in het ontdekken van de eigen talenten en bieden ruimte om hiermee te experimenteren.

Wij zorgen ervoor dat jouw kind zich gezien voelt, gewaardeerd weet en tot ontwikkeling komt.

Daarbij gaan we voor:

 • Rust
  Onze afspraken zijn helder voor kinderen, ouders en leerkrachten.
 • Veiligheid
  Kinderen hebben een stem in de leerlingenraad.
 • Autonomie
  We bieden kinderen de ruimte om eigen keuzes te maken en begeleiden ze daarbij.
 • Verbondenheid
  We doen het samen. SAMEN leren, SAMEN leven en SAMEN vitaal.
Talentontwikkeling

Bij IKC Erasmus zien we de unieke eigenschappen van ieder kind. Wij stimuleren de kinderen hun talenten te ontwikkelen en ermee te experimenteren.

Lees meer
Burgerschap & wereldbeeld

Op ons vreedzaam Integraal Kindcentrum leren kinderen vaardigheden die nodig zijn om zich te kunnen redden als wereldburgers. Ze leren goed te luisteren naar elkaar en verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en anderen.

Lees meer
Zorg & begeleiding

Wij geven de kinderen de juiste begeleiding, die nodig is om succesvol te zijn in het leren. Zo kunnen kinderen zich compleet ontwikkelen.

Lees meer
Opvangmogelijkheden

Bij IKC Erasmus in Vlaardingen bieden we kinderen van 2 tot 4 jaar peuteropvang. Door te spelen en leren bereiden de kinderen zich voor op de basisschool.
De buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar wordt georganiseerd op IKC De Wereldwijzer. De kinderen worden na schooltijd hiernaar toe gebracht.

Lees meer