Missie & Visie

Als kleine school willen we ons onderscheiden van de andere scholen in de wijk door ‘als kleine school GROOTS te denken’. Het bieden van ‘WIJZE® AANDACHT vanuit
het gedachtegoed van gezien, gehoord en betrokken. Na de veilige en vertrouwde wereld van thuis, de opvang of peuterspeelzaal, is de basisschool de eerstvolgende grote stap
in het leven. Wij vinden het belangrijk dat dit zo plezierig mogelijk verloopt. Op IKC Erasmus willen wij graag dat uw kind zich veilig en prettig voelt. Dat is tenslotte een
van de belangrijkste voorwaarden om optimaal te kunnen leren en te ontwikkelen. Op IKC Erasmus werken wij vanuit een veilig leef- en leerklimaat en zijn wij gezamenlijk                  verantwoordelijk voor het leren en ontwikkelen van leerlingen. De intrinsieke motivatie van onze leerlingen staat voorop.Wij leggen de focus op wat een ieder wél kan vanuit een oplossingsgerichte benadering, waarbij veiligheid en verbondenheid met de ander, één van onze kernwaarden is. Voor de leerlingen willen we een school zijn waar je leert
door te doen, waar je echte ervaringen op doet en waar wat je leert betekenis heeft. Samen bouwen wij aan duurzaam onderwijs. Gezamenlijk hebben wij respect  voor de cultuur                            van school, thuis en op straat. We leren leerlingen om vanuit inzicht en kwaliteit in de wereld te staan enveerkrachtig te zijn. Als school hebben we gekozen voor de
kernwaarden: autonomie, verbondenheid rust, veiligheid. Bij deze kernwaarden horen gedragingen van onze leerkrachten, leerlingen en ouders. Deze zijn zichtbaar in
de school en in de groepen.