Visie

IKC Erasmus: ‘’Leren, Samen, Verantwoordelijkheid en Respect’

IKC Erasmus is een school met een uitdagende leeromgeving. In ons Integraal Kindcentrum bieden we kinderen alle mogelijkheden om in een rijke kennisomgeving het maximaal haalbare uit zichzelf te halen door kennis en vaardigheden te vergaren. Onze leerlingenzorg ondersteunt de ontwikkeling van kinderen met verschillende onderwijsbehoeftes.

We doen dit als IKC samen met elkaar. Iedereen is een onderdeel van en heeft een verantwoordelijkheid in deze leeromgeving: leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en ouders. Veiligheid en welbevinden zijn belangrijke voorwaarden om je prettig te voelen en hierdoor tot leren en werken te komen. Respectvol omgaan met elkaar geeft rust in de leeromgeving en biedt de veiligheid om goed te kunnen functioneren.