Schooltijden

Peuterspeelzaal

De peuters bezoeken de peuterspeelzaal op 2 vaste koppeldagen (dagdelen). Peuters met een VVE- indicatie komen 4 keer per week (doelgroep peuters).

Dagelijks behalve woensdagen: 8:30 uur – 11:30 uur

Groep 1 t/m 8

Het rooster van groep 1 t/m groep 8 is een vorm van continurooster (vijf gelijke dagen model). Met het continurooster zorgen we voor rust en structuur binnen de school. Zowel ’s ochtends als

’s middags is er een pauze voor alle groepen. In de ochtend is dat 15 minuten en in de middag een half uur.

Dagelijks: 8:30 uur — 14:00 uur

De deur gaat tien minuten voor aanvang van de lessen open. Dan gaat ook het eerste belsignaal. De kinderen vanaf groep 3 kunnen dan zelf naar binnen en gaan naar hun eigen groep. De kleuters worden door hun ouders naar binnen gebracht. Om 8:30 uur gaat het tweede signaal. Hierna gaan de lessen van start. Alle kinderen zijn dan in de klas aanwezig. Wanneer kinderen te laat komen, treedt het protocol voor ongeoorloofd verzuim in werking.

Te laat komen

De leerplichtwet beschrijft te laat komen als ongeoorloofd verzuim (vanaf 5 jaar). De directeur van de school meldt leerlingen, die vaak/structureel te laat komen bij de leerplichtambtenaar, die vervolgens actie zal ondernemen. U kunt de volledige tekst van het protocol desgewenst inzien bij de directeur van de school.