Een team van goede leerkrachten en Intern Begeleiders zorgt voor kwalitatief hoog onderwijs. Samen met de pedagogisch medewerkers van de Peuteropvang vormen we een Integraal Kindcentrum (IKC).De pedagogisch medewerkers en leerkrachten overleggen regelmatig met elkaar. Ze stemmen de thema’s op elkaar af, maar ze kunnen ook gemakkelijk overleggen over een kind.De belangrijkste doelstelling van het IKC is de doorgaande leerlijn van 2 tot 13 jaar op alle gebieden en het vroegtijdig opsporen van eventuele problemen en voorsprongen. Om hiervoor snel een oplossing te kunnen bieden, werkt het IKC samen met diverse professionals.

Daarnaast zijn ook andere externe professionals actief op school, waaronder een logopedist en gezins-/onderwijsspecialist om de kinderen goede zorg te geven. Betrokken hulpouders zorgen samen met de leerkrachten voor een goede en gezellige sfeer op school. De school biedt in samenwerking met Opvang Erasmus opvang voor peuters en kinderen van 2 tot 13 jaar voor, tijdens en na school.