Medezeggenschapsraad en Oudercommissie

Ouders hebben door medezeggenschap inspraak

IKC Erasmus in Vlaardingen heeft 2 organen voor medezeggenschap. De leden van deze organen adviseren de organisatie en dus hebben deze organen invloed op diverse belangrijke zaken binnen het kindcentrum.

Lees verder 

Medezeggenschapsraad en Oudercommissie - IKC Erasmus (Vlaardingen)

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met inhoudelijke onderwerpen over de gang van zaken op school (schoolbeleid). Ieder jaar bespreken we onder andere de volgende onderwerpen:

  • Begroting
  • Invulling cao
  • Taakbeleid
  • Schoolplan
  • Schoolgids
  • Nascholing
  • Team samenstelling (formatie)

De MR van IKC Erasmus bestaat uit een aantal personeelsleden en ouders. Ouders kunnen zich hiervoor voordragen en worden aansluitend gekozen. De MR richt zich op het onderwijsgedeelte van het IKC.

Bij de afronding van een MR-jaar (schooljaar) wordt er een jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag is een samenvatting van de notulen van het afgelopen jaar. Dit jaarverslag is voor iedereen te lezen.

Oudercommissie (OC)

De oudercommissie heeft als taak Opvang Erasmus te adviseren. In vergaderingen worden adviesaanvragen behandeld en adviezen geformuleerd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met jullie als ouders, het team van IKC Erasmus en de GGD.