Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ons beleid voor informatiebeveiliging en het privacyreglement

Wij nemen jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens omdat je jouw kind op ons IKC hebt aangemeld. Je verstrekt deze gegevens zelf aan ons door het invullen van ons aanmeldformulier én bij de intake. Wij doen onze uiterste best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Onze privacyverklaring, die je op de website van Wijzer kunt vinden, geeft je een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan.

Bij de inschrijving heb je een formulier ingevuld in verband met het publiceren beeldmateriaal waar je wel of geen toestemming voor geeft. Jaarlijks vragen wij jou om te checken of dit nog correct is. Je hebt altijd de mogelijkheid dit op ieder gewenst moment te wijzigen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Wij verzoeken jou als ouder dringend ontvangen beeldmateriaal vanuit ons IKC niet verder te delen met derden. Wij vragen je terughoudend te zijn in het maken van beeldmateriaal van je eigen kind tijdens activiteiten die tijdens schooltijd plaatsvinden. Dit beeldmateriaal is dan alleen bestemd voor eigen gebruik. In verband met de AVG is het niet toegestaan beeldmateriaal te maken van kinderen, anders dan je eigen kind.