Schoolwijzer

Hakki KaplanAlgemeen of Schoolapp

Erasmus_schoolwijzer_2019-2020 

Geachte ouders/verzorgers,
Het team en de directie van de IKC Erasmus zijn blij u deze schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 te mogen
aanbieden. Wij willen u middels deze gids informeren over onze school.
Alles over wat u kunt verwachten van de school en over wat wij voor uw kind kunnen betekenen, staat hierin
beschreven. Maar vooral ook over dat wat ons beweegt en dat wat onze school zo bijzonder maakt.
Het schoolgebouw zelf zult u al wel eens gezien hebben. Verhalen over de school van buren, familie of
vrienden hebben u wellicht zover gekregen meer te willen weten over de IKC Erasmus. Ik hoop dat deze gids
u helpt bij het bepalen van uw keuze voor een basisschool voor uw kind.
Na de veilige en vertrouwde wereld van thuis en/of opvang/peuterspeelzaal, is de basisschool de eerstvolgende
grote stap in de “grote wereld”. Het behoeft dan ook geen uitleg dat wij ernaar streven om die overstap
zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Hier op school is het belangrijk dat uw kind zich veilig en prettig
voelt. Dat is tenslotte een van de belangrijkste voorwaarden om optimaal te kunnen leren en te ontwikkelen.
Een goed contact met iedereen die bij de school is betrokken, is eveneens van groot belang. U als ouder of
verzorger speelt daarin een belangrijke rol. Mocht u op de een of andere manier daaraan willen bijdragen,
dan nodig ik u uit dat kenbaar te maken.
Wij rekenen op een prettige en respectvolle samenwerking met ouders en leerlingen. Wij hopen daarnaast
dat het een leerzaam maar bovenal plezierig schooljaar wordt.
Met vriendelijke groet,
Namens het team en medezeggenschapsraad,
Sandra Lewis, directeur