Voorschoolse of buitenschoolse Opvang

De voorschoolse opvang (VSO) voor leerlingen van IKC Erasmus vindt momenteel plaats op Kindcentrum De Groene Draad en de naschoolse opvang op IKC De Wereldwijzer.De kinderen worden naar school gebracht met de Wijzerbus. Na schooltijd worden de kinderen met de bus naar IKC De Wereldwijzer gebracht voor een gezellige naschoolse middag.Het is nog steeds mogelijk om uw kind in te schrijven voor opvang op IKC Erasmus, want zodra er voldoende aanmeldingen zijn, kunnen we de opvang weer aanbieden op onze eigen locatie.

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) werken we met de activiteitendatabase van DoenKids, zodat uw kind kan genieten van leuke activiteiten! Ons activiteitenprogramma is steeds afgestemd op de ontwikkelingsgebieden:

– Taalontwikkeling
– Spelontwikkeling
– Sociaal-emotionele ontwikkeling
– Motorische ontwikkeling
– Creatieve ontwikkeling
– Cognitieve ontwikkeling

De vakantieopvang wordt in Vlaardingen centraal aangeboden op Kindcentrum De Groene Draad aan de van Hogendorplaan. Per vakantie kunt u aangeven of uw kind ook naar de vakantieopvang komt. Het is namelijk mogelijk om losse dagen in te kopen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met afdeling Plaatsing via 010 593 74 59 of via plaatsing@wijzer.nu