Waar staan we voor?

Goede opvang en goed onderwijs voor kinderen

Integraal Kindcentrum Erasmus (Vlaardingen) staat voor goede opvang en onderwijs. Samen met de inpandige Opvang Erasmus biedt onze locatie peuteropvang en onderwijs aan kinderen van 2 tot 13 jaar.

Lees verder 

Leerkracht met leerling aan het lezen. - Pagina: Waar staan we voor? Goede opvang en goed onderwijs voor kinderen - IKC Erasmus (Vlaardingen)

Nauwe samenwerking opvang en school

Als team werken we succesvol samen om een doorgaande leerlijn voor jouw kind te realiseren. Hiervoor overleggen de pedagogische medewerkers van de opvang en de leerkrachten van de school regelmatig met elkaar. Dit kan gaan over meer algemene zaken als het afstemmen van de thema’s, maar ook over een vraag rondom het leren of het gedrag van een kind.

Voorsprongen en achterstanden

Om de doorgaande leerlijn voor ieder kind zoveel als mogelijk te realiseren, volgen wij jouw kind goed. Zo focussen wij als team ons op het vroegtijdig opsporen van eventuele voorsprongen of problemen. Hiervoor werken wij samen met diverse professionals van zowel binnen als buiten de school.

Goede samenwerking met ouders

Het geven van goede ontwikkeling aan jouw kind is voor ons belangrijk. Het contact en de samenwerking met jullie als ouders en verzorgers is waar wij voor staan. Zo werken we samen met meerdere betrokken ‘hulpouders’. Zij zorgen samen met de teamleden voor een goede en gezellige sfeer op school.