Praktische informatie

Schooltijden en andere zaken

Hoe laat is het kindcentrum open? Hoe laat gaan de lokalen open en beginnen de lessen? Hoe laat start de opvang? En tot hoe laat? Wat doe je als je kind te laat komt?

Als ouder ben je waarschijnlijk ook geïnteresseerd in dit soort informatie. Op deze pagina hebben we praktische zaken over ons kindcentrum voor je verzameld. Zo laten we samen de schooldag voor jou en je kind soepel verlopen.

Lees verder 

Praktische informatie - Schooltijden en andere zaken - IKC Erasmus (Vlaardingen)

Peuteropvang

Peuters bezoeken de peuterspeelzaal op 2 vaste koppeldagen. Dit zijn 2 vaste dagdelen die aan elkaar gekoppeld worden.

Peuters met een VVE-indicatie komen 4x per week (doelgroep peuters). Deze kinderen krijgen extra ondersteuning bij de Nederlandse taal.

Openingstijden

Dagelijks van 8:30 – 12:30 uur, behalve op woensdagen.

Groep 1 t/m 8

Het rooster van groep 1 t/m groep 8 is een vorm van continurooster (5 gelijke dagen model). Met het continurooster zorgen we voor rust en structuur binnen het kindcentrum.

Schooltijden

Dagelijks van 8:30 uur – 14:00 uur.

Pauzes

Zowel ’s ochtends als ’s middags is er een pauze voor alle groepen. In de ochtend is dat 15 minuten en in de middag een 30 minuten.

Deuren kindcentrum en lokalen open

De deur gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen open. Dan gaat ook het 1e belsignaal.

  • De kleuters worden door hun ouders naar binnengebracht.
  • Vanaf groep 3 kunnen kinderen zelf naar binnen en naar hun eigen groep gaan.

Om 8:30 uur gaat het 2e belsignaal en gaan de lessen van start. Alle kinderen zijn dan in de klas aanwezig.

Wanneer kinderen te laat komen, treedt het protocol voor ongeoorloofd verzuim in werking.

Protocol voor te laat komen

De leerplichtwet beschrijft te laat komen als ongeoorloofd verzuim. Dit geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Dit betekent dat de directeur van het kindcentrum die kinderen die vaak te laat komen, moet melden bij de leerplichtambtenaar. Deze leerplichtambtenaar zal vervolgens actie ondernemen.

Je kunt de volledige tekst van het protocol desgewenst inzien bij de directeur van het kindcentrum.