Afwezigheid Netty Voerman

Algemeen of Schoolapp

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7:
Deze week is juffrouw Netty afwezig. In verband met het overlijden van haar broer in Suriname, is ze afgelopen weekend afgereisd naar Suriname om bij haar familie te kunnen zijn.
Dit betekent dat de komende week, indien beschikbaar een invaller voor de groep staat of in het uiterste geval de kinderen worden verdeeld.

Groep 3/4:
Juffrouw Ria Krak is vandaag ziek. Juffrouw Mylene vervangt haar vandaag. Over morgen is nog niets bekend.

Groep 5/6:
Doordat juffrouw Mylene voor groep 3/4 staat vandaag, wordt de BAPO dag van juffrouw Carla door een invaller vervangen. Meester Gerard is er vandaag. 

Met vriendelijke groet,
Liset Dagelet, waarnemend directeur Vlaardingse Dagschool Erasmus