Burgerschap & wereldbeeld

Leren in een vreedzaam Integraal Kindcentrum

IKC Erasmus is een vreedzaam Integraal Kindcentrum. Hiervoor zetten we de sociaal-emotionele methode van Vreedzame School in. Het streven naar een klimaat waarin de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van jouw kind centraal staat, is binnen deze methode het belangrijkste punt.

Lees verder 

Burgerschap & wereldbeeld - Leren in een vreedzaam Integraal Kindcentrum - IKC Erasmus (Vlaardingen)

Iedereen wordt gezien en gehoord

Vanuit de methode Vreedzame School is onze IKC ook een democratische gemeenschap. Iedereen heeft een stem, voelt zich gezien en gehoord en gaat op een positieve manier met elkaar om. Jouw kind krijgt het vertrouwen van ons om verantwoordelijk te kunnen zijn voor zichzelf en anderen. Stapsgewijs leren de kinderen die vaardigheden die nodig zijn om zich te kunnen redden als wereldburgers.

Tot slot vinden we het belangrijk dat kinderen vanuit hun hart leren te zeggen wat ze doen en te doen wat ze zeggen!

Onze locatie-afspraken

Vanuit de methode Vreedzame School heeft IKC Erasmus zogenaamde ‘locatie-afspraken’ opgesteld. Dit zijn afspraken waaraan iedereen binnen onze locatie zich houdt.

  • Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort.
  • Iedereen voelt zich veilig en kan zichzelf zijn.
  • Samen lossen conflicten op.
  • Wij helpen elkaar.
  • Allemaal dragen we een steentje bij.
  • Wij hebben respect voor elkaar.
  • Samen zijn wij één opvang- en onderwijslocatie.